Inrichten docker containers

Om te beginnen maken we een directory aan waar we de content van de images op kunnen slaan.

lbeuker@ubuntu:/$ sudo mkdir /home/docker


Om de containers te koppelen maken we een netwerk aan voor die de containers kunnen delen:

sudo docker network create ha-network

Inmiddels koppel ik alles aan het host netwerk om alle devices in het netwerk te kunnen benaderen.

Daarna maken we een docker compose file (docker-compose.yml) met de volgende content:

version: '3'
services:
 ha:
  container_name: home-assistant
  image: homeassistant/home-assistant
  restart: always
  network_mode: host
  ports:
   - 8123:8123/tcp
  volumes:
   - ./home-assistant/config:/config
 
 influxdb:
  container_name: influxdb
  image: influxdb
  restart: always
  network_mode: host

  ports:
   - 8086:8086
  volumes:
  - ./influxdb/data:/var/lib/influxdb
 grafana:
  container_name: grafana
  image: grafana/grafana
  restart: always
  network_mode: host

  ports:
   - 3000:3000
  volumes:
  - ./grafana:/var/lib/grafana

#networks:
# ha-network:
#  external: true

 

Daarna starten we de containers met het commando:

sudo docker-compose -f docker-compose.yml up -d

Nu kunnen we wachten tot alle images gedownload zijn.

…..

 

en klaar!

 

sudo docker-compose -f docker-compose.yml up -d 
Pulling ha (homeassistant/home-assistant:)...
latest: Pulling from homeassistant/home-assistant
0bd44ff9c2cf: Pull complete
047670ddbd2a: Pull complete
ea7d5dc89438: Pull complete
ae7ad5906a75: Pull complete
0f2ddfdfc7d1: Pull complete
8f1cb1fc8ed4: Pull complete
945d7a7089fd: Pull complete
0f9b0f8af14a: Pull complete
4003c39ce14a: Pull complete
51455239a014: Pull complete
71a940fb4303: Pull complete
598776ed6dc2: Pull complete
5364bb78b462: Pull complete
bfedda7aa7ac: Pull complete
c01311600c12: Pull complete
Digest: sha256:fb287b82e46664de9455aee6736f4b3601b9f49550c99427f727da76fa7603ad
Status: Downloaded newer image for homeassistant/home-assistant:latest
Pulling influxdb (influxdb:)...
latest: Pulling from library/influxdb
0bd44ff9c2cf: Already exists
047670ddbd2a: Already exists
ea7d5dc89438: Already exists
7f9d479deca8: Pull complete
562cee715c1d: Pull complete
a54d9b85b01d: Pull complete
fe89fffd41a2: Pull complete
d19a18a2d6d8: Pull complete
Digest: sha256:fc083490de983dc8b017c55a5d2037b49941d05030d0f5156f9f74fa22c35fa8
Status: Downloaded newer image for influxdb:latest
Pulling grafana (grafana/grafana:)...
latest: Pulling from grafana/grafana
683abbb4ea60: Pull complete
4028112dabeb: Pull complete
a26fd976e08e: Pull complete
Digest: sha256:104f434d47c8830be44560edc012c31114a104301cdb81bad6e8abc52a2304f9
Status: Downloaded newer image for grafana/grafana:latest
Creating grafana    ... <span style="color: #4e9a06;">done</span>
Creating home-assistant ... <span style="color: #4e9a06;">done</span>
Creating influxdb    ... <span style="color: #4e9a06;">done</span>

Eens kijken of het allemaal werkt:

Blijkbaar niet… de grafana container blijft restarten. Dit wordt veroorzaakt door een permissie probleem.

Dat wordt in de logging duiken om te kijken wat er mis gaat.