Docker container logging

Blijkbaar gaat er iets mis met de grafana container. Deze heeft als status ‘Restarting (1) 38 seconds ago’  Wanneer een container niet goed start probeert docker deze elke 60 seconden opnieuw te starten in de hoop dat het dan wel lukt.

We kijken naar de logs in de grafana container om te kijken wat het probleem is. Dat kan via het docker commando:

sudo docker logs grafana

We krijgen een hele bak met foutmeldingen, waarvan vooral deze opvalt:

mkdir: cannot create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied

Blijkbaar hebben we niet genoeg rechten om de grafana container een directory te laten aanmaken.  Het pad ‘/var/lib/grafana/plugins’ is echter een pad in de docker container, niet van de host.

In de docker-compose file mappen we de lokale ./grafana directory met /var/lib/grafana/’

Door rechten te geven op de ./grafana directoy krijgt de cotainer automatisch die rechten ook. (Het is immers dezelfde directory)

Voor nu geven geven we rechten op met

sudo chmod 777 grafana

(De betere linux kenner zal vast uitzoeken onder welke user het moet draaien, of welke beperktere set nodig is. Voor nu volstaat dit in elk geval.)

 

Daarna is het maximaal een minuut wachten totdat docker de container weer probeert te starten.

Tadaaa
Alle containers draaien.

Tijd om ze te configureren.

InfluxDB configureren
Grafana configureren